W postępowaniu przetargowym ważne są tak naprawdę obie strony i obie mogą mieć swoje racje. Z jednej strony wykonawca chciałby, aby sposób jego realizacji projektu został w pełni zaakceptowany bez dodatkowych komplikacji, ale jednocześnie nie chce inwestować dodatkowych środków, jakie wynikają na przykład z wpłacenia wadium czy zabezpieczenia odpowiedniego wykonania umowy.

Dla wykonawcy najczęściej oznacza to zamrażanie środków finansowych, które mogą mu być potrzebne w momencie, kiedy projekt będzie realizowany. Z drugiej strony, jeśli zamawiający wymaga takich wpłat, nie można ich pominąć. W takiej sytuacji ubezpieczenie kontraktu może opłacić firma zewnętrza, która specjalizuje się w udzielaniu takich gwarancji ubezpieczeniowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy inwestować własnych środków, możemy je natomiast przeznaczyć na realizację projektu lub też na inne działania, które sprzyjają rozwojowi firmy na innych płaszczyznach.

 

Dlaczego gwarancje są tak ważne dla zamawiającego?

 

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy stanowi ochronę dla zamawiającego i po to też została stworzona. Niestety, nie każdy wykonawca traktuje poważnie realizację zadań, których się podejmuje, również rozmaite zdarzenia losowe mogą narazić zamawiającego na sytuację, kiedy nie otrzyma produktu, który zamawiał. Chroni go przed sytuacją, kiedy dany, wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca nie wykona zlecenia, albo też wykona je w sposób niewłaściwy. W takiej sytuacji zamawiający traci czas, a nawet może stracić finansowanie projektu. Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy powinna więc w pewien sposób motywować wykonawce do tego, aby mimo wszystko wywiązał się z tego, co założono w projekcie i aby zrobił to dobrze. Wymóg wpłaty pewnej kwoty pieniężnej na poczet odpowiedniej realizacji przedmiotu podpisanej umowy nie należy do rzadkości i być może sprawia, że wykonawcy obawiając się dodatkowych kosztów, lepiej przykładają się do realizacji zleceń traktując zamawiającego jak najbardziej poważnie.

http://gwarancjeprzetargowe.pl/rodzaje-gwarancji.html